JEDÁLNY LÍSTOK

Pizza


Pizza Margherita
From7 EUR
Tomato sauce, oregano, mozzarella and fresh basil

Pizza Prosciutto
From8 EUR
Tomato sauce, mozzarella, prosciutto

Pasta


Spaghetti Bolognese
9 EUR
Spaghetti, ground beef, tomato sauce, parmesan

Spaghetti Carbonara
12 EUR
Spaghetti, eggs, pancetta, garlic, parmesan

Drinks


Coffee
1.5 EUR

Pepsi
1.7 EUR

Lemonade
3 EUR